Privacyverklaring

Doordat u als deelnemer gebruik maakt van ikkenbaarn.nl worden er persoonsgegevens van u verwerkt en daar willen we u graag zo duidelijk en transparant mogelijk over informeren. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over de gegevens die we gebruiken en hoe we die gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht bij stichting Welzijn Baarn.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Van iedereen die een account aanmaakt op ikkenbaarn.nl worden een aantal persoonsgegevens gevraagd.

Welke persoonsgegevens worden van mij verwerkt?

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dat zijn de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Profielfoto (optioneel)

Waarom verwerkt ikkenbaarn.nl persoonsgegevens?

Het doel van ikkenbaarn.nl is om bewoners en organisaties in Baarn met elkaar in contact te brengen en zo de onderlinge betrokkenheid te vergrootten. Als zij elkaar makkelijker weten te vinden kunnen ze kennis en kunde delen en daar ontstaan vaak weer mooie initiatieven uit.

Om berichten of reacties op ikkenbaarn.nl te kunnen plaatsen hebben we van alle deelnemers gegevens nodig. Hierdoor kunnen we voor iedereen beter zichtbaar maken wat er in haar of zijn buurt gebeurt.

We gebruiken uw persoonsgegevens ook om u relevante (nieuws)berichten uit uw buurt te kunnen sturen. U kunt zich hier overigens zelf voor aan- of afmelden.

Worden mijn gegevens ook met andere organisaties gedeeld?

Nee, uw gegevens worden niet gedeeld.

Hoe worden mijn gegevens beheerd?

Al uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Zo is bijvoorbeeld al het dataverkeer op de website versleuteld door middel van een SSL-certificaat en is alle data opgeslagen op een beveiligde server, welke zich in Nederland bevindt.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Wanneer u bent ingelogd, kunt u natuurlijk zelf uw gegevens inzien en bewerken. Daarnaast hebben alleen geautoriseerde beheerders toegang tot uw gegevens en alleen wanneer u een vraag of probleem heeft.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Alleen gegevens uit statistieken worden, in beperkte vorm, bewaard, nadat uw profiel is verwijderd. Overige gegevens worden na verwijdering van uw profiel gewist.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?

Als u inlogt kunt u uw profiel verwijderen. Al uw gegevens worden dan verwijderd: uw profiel, uw berichten en uw reacties. Als u beheerder bent van een groep dan moet u het beheer van die groep eerst aan iemand anders overdragen.

Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid?

Alle berichten en reacties die u op ikkenbaarn.nl plaatst vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. We gaan ervan uit dat u zich houdt aan de algemeen geldende fatsoensnormen. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd. Door gebruik te maken van deze website verklaart u:

 • dat er geen copyright rust op informatie die u deelt;
 • dat de informatie die u deelt niet strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;
 • dat u geen bestanden upload met gevoelige informatie;
 • dat de verantwoordelijke van ikkenbaarn.nl is gevrijwaard van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie;
 • dat bij inschrijving u uw eigen, juiste en volledige gegevens heeft verstrekt en deze worden aangepast in uw profiel wanneer deze veranderen;
 • dat u bij inschrijving zelf een veilig wachtwoord kiest. Als u vermoedt dat iemand anders dan uzelf toegang heeft gekregen tot uw inloggegevens, dient u zo snel mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of de beheerder hierover te informeren;
 • dat als u ingaat op een vraag of aanbod van een andere deelnemer dan dit een zaak tussen u en deze andere gebruiker is. Ikkenbaarn.nl is geen partij bij de overeenkomst die u sluit of de afspraak die u maakt met andere gebruikers;
 • dat u zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat u zich aan gemaakte afspraken moet houden en dat u de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. U bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.

Uitschijven op serviceberichten

Ikkenbaarn stuurt (automatische) berichten. Bijvoorbeeld een bevestiging van inschrijving. Het is niet mogelijk om u hiervoor uit te schrijven. We beschouwen deze berichten namelijk als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Voor de persoonlijke berichten is het wel mogelijk je af te melden. Dit kan u in uw profiel wijzigen.

Gebruikt ikkenbaarn.nl ook cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Ikkenbaarn.nl gebruikt géén tracking cookies waarmee je wordt gevolgd op meerdere websites. Wel worden er functionele cookies gebruikt, bijvoorbeeld bij het inloggen.

Cookies voor webstatistieken

Ikkenbaarn.nl gebruikt ook cookies voor webstatistieken. Deze informatie helpt ons de website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten. De website maakt gebruik van Matomo om de geanonimiseerde gegevens te verzamelen. Matomo is een opensource pakket dat op onze eigen server is gehost.

Indien u de cookies accepteert worden de statistieken geanonimiseerd opgeslagen. Uit de data valt niet te herleiden om welk natuurlijk persoon het gaat. Alleen ikkenbaarn.nl heeft toegang toegang tot de geanonimiseerde data in Matomo.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze versie van onze privacyverklaring is gepubliceerd op 24 mei 2018. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is daarom aan te raden om deze regelmatig voor het gebruik van ons platform te bekijken.